Kamera pre kontrolu na cestách

Axis navrhol kameru pre zvýšenia bezpečnosti cestujúcich a zjednodušenie vyšetrovania dopravných incidentov. Ukotvená na karosérii umožní spätný pohľad pozdĺž vozidla, kontrolu dverí so...