Miroslav Cipár

Známy je nám najmä pre svoje knižné ilustrácie grafiky, značky, logá (napr. BHS) a kaligrafické diela. Tentokrát nám ho výstava...